Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P089_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
PHD_P086_NEnzymológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Genetické inžinierstvo rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P113_NGeneticky modifikované organizmy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P087_NMikrobiálne biotechnológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Pletivové kultúry rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P044_NTechniky rekombinantnej DNA
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P118_NTransgenika rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P006_NTransgenika živočíchov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0010-BLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0014-IEnzýmové inžinierstvoLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0017-BKvasné technológieLS 2019/2020 - FBP
P15-0018-IMetódy a techniky génových manipulácií
LS 2019/2020 - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0021-BZáklady biochémie
LS 2019/2020 - FBP
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
AgrobiotechnológieZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0007-BBiochémia
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0008-BBiochémia výživy
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P023_NBiochemické laboratórne metódy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0009-IZS 2020/2021 - FBPIng. Milan Chňapek, PhD.
PHD_P089_NBiotechnológie rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Biotechnológie v rastlinnej produkcii
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P088_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
EmbryotechnológieZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Enzymológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
PHD_P095_NGenetické inžinierstvo rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Geneticky modifikované organizmy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0016-IGeneticky modifikované potravinyZS 2020/2021 - FBP
PHD_P099_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P087_NMikrobiálne biotechnológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0019-BZS 2020/2021 - FBP
PHD_P123_NPletivové kultúry rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0140-B
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
PHD_P044_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P006_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Biochemické technológie
LS 2020/2021 - FBP
Enzýmové inžinierstvoLS 2020/2021 - FBP
Kvasné technológie
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Metódy a techniky génových manipulácií
LS 2020/2021 - FBP
Základy biochémieLS 2020/2021 - FBP