Dekanát FEM (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, ZS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM, 2020/2021 - MBA - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
COURSE-122020/2021 - MBA - FEMdoc. Ing. Marián Tóth, PhD.
COURSE-1
2020/2021 - MBA - FEM
2020/2021 - MBA - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
COURSE-2Business English
2020/2021 - MBA - FEM
COURSE-11Business Informatics for Agribusiness2020/2021 - MBA - FEMIng. Martina Hanová, PhD.
Dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E048_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Dizertačný projekt C
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E051_NDizertačný projekt D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E005Dizertačný projekt I.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E0062020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
COURSE-4Finance and Accountancy
2020/2021 - MBA - FEM
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
COURSE-3General Economics and Business Law
2020/2021 - MBA - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Management in Agribusiness
2020/2021 - MBA - FEM
COURSE-6
2020/2021 - MBA - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
COURSE-7
2020/2021 - MBA - FEM
PHD_E004_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E300_NObhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E300Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E007Písomná práca k dizertačnej skúške
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
2020/2021 - MBA - FEM
421E302ZZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
2020/2021 - MBA - FEM
Štátna bakalárska skúškaZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E001_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
090E101ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
911E301Bakalárska prácaLS 2020/2021 - FEM
Diplomová práca
LS 2020/2021 - FEM
Odborná prax ILS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0004-I
LS 2020/2021 - FEM
Seminár k bakalárskej práciLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
921E502LSeminár k diplomovej práci
LS 2020/2021 - FEM
SBS-EŠtátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FEM
SIS-ELS 2020/2021 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.