Katedra ekonomiky (FEM) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandská studia - FEM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E026Ekonomika poľnohospodárstva II.2019/2020 - doktorandská studia - FEMprof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.2019/2020 - doktorandská studia - FEM
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
PHD_E021_N2019/2020 - doktorandská studia - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E018_NMikroekonómia III
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E0132019/2020 - doktorandská studia - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E061_N
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
LS 2019/2020 - FEM
Ekonomika podnikov
LS 2019/2020 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
621E302Ekonomika poľnohospodárstvaLS 2019/2020 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0019-BFinančno-ekonomická analýzaLS 2019/2020 - FEM
343E006
LS 2019/2020 - FEM
E15-0025-B
LS 2019/2020 - FEM
E15-0032-BMikroekonómia ILS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103Podnikové hospodárstvoLS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
PHD_E041Aplikovaná ekonómia
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Bioekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
E15-0007-IZS 2020/2021 - FEM
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0011-I
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika investičných projektovZS 2020/2021 - FEM
E15-0013-IEkonomika podnikov
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Ekonomika poľnohospodárstvaZS 2020/2021 - FEM
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.2020/2021 - doktorandská studia - FEM
Environmentálna ekonomika II2020/2021 - doktorandská studia - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0025-B
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E021_N
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Manažérska ekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Manažérska ekonomika II.2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E018_N
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0034-IMikroekonómia pre pokročilýchZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Podniková ekonomika
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
Podnikovo-hospodárska náuka2020/2021 - doktorandská studia - FEM
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
LS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0013-I
LS 2020/2021 - FEM
621E302Ekonomika poľnohospodárstva
LS 2020/2021 - FEM
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
E15-0015-B
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0019-B
LS 2020/2021 - FEM
343E006
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0036-I
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
LS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-BZáklady ekonomikyLS 2020/2021 - FEM