Katedra ekonomiky (FEM) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FEM, ZS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandská studia - FEM.

KódNázev předmětu
Období
Garant
PHD_E041
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0006-I
ZS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
E15-0007-ICeny a cenová politikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling2020/2021 - doktorandská studia - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0012-IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0013-IZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
E15-0022-BKalkulácie a rozpočtyZS 2020/2021 - FEM
E15-0025-B
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0027-IManažérska ekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E018_NMikroekonómia III2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0034-IMikroekonómia pre pokročilýchZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E013Podniková ekonomika2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0037-B
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E020_N2020/2021 - doktorandská studia - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
E15-0013-ILS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Finančno-ekonomická analýza
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
343E006Kontroling
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0025-BMakroekonómia ILS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Mikroekonómia ILS 2020/2021 - FEM
E15-0036-ILS 2020/2021 - FEM
Základy ekonomiky
LS 2020/2021 - FEM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.