Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, ZS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
PHD_E041
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0006-IBioekonomikaZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetví
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0012-I
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika podnikovZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0014-B
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika potravinárstva II.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Kalkulácie a rozpočtyZS 2020/2021 - FEM
E15-0025-BMakroekonómia I
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E021_NMakroekonómia III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0027-IManažérska ekonomikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E032Manažérska ekonomika II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Mikroekonómia II.ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E018_NMikroekonómia III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E013
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0037-BZS 2020/2021 - FEM
Podnikovo-hospodárska náuka2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Spotrebiteľské teórie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0011-ILS 2020/2021 - FEM
E15-0013-IEkonomika podnikovLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0019-B
LS 2020/2021 - FEM
343E006KontrolingLS 2020/2021 - FEM
Makroekonómia ILS 2020/2021 - FEM
Mikroekonómia ILS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0044-BZáklady ekonomikyLS 2020/2021 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.