Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaná ekonómia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E022_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Ekonomika potravinárstva II.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E045_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
PHD_E021_NMakroekonómia III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E0322019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E020_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E061_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
PHD_E023Svetová ekonomika III.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0013-IEkonomika podnikovLS 2019/2020 - FEM
621E302Ekonomika poľnohospodárstvaLS 2019/2020 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0025-B
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Mikroekonómia I
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0036-ILS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103Podnikové hospodárstvo
LS 2019/2020 - FEM
E15-0044-B
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_E041Aplikovaná ekonómia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Bioekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Ceny a cenová politikaZS 2020/2021 - FEM
Ekonomická analýza a kontroling
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetví
ZS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Ekonomika investičných projektovZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0013-IZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0014-BZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika potravinárstva II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0022-BKalkulácie a rozpočtyZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Makroekonómia II.ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E021_NMakroekonómia III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0027-IManažérska ekonomikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0033-IMikroekonómia II.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E018_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0034-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0037-BPodnikové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E020_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
LS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Ekonomika podnikovLS 2020/2021 - FEM
621E302
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
Finančno-ekonomická analýza
LS 2020/2021 - FEM
KontrolingLS 2020/2021 - FEM
Makroekonómia ILS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-BZáklady ekonomiky
LS 2020/2021 - FEM