Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E041Aplikovaná ekonómia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0006-IBioekonomikaZS 2019/2020 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
E15-0007-ICeny a cenová politikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetvíZS 2019/2020 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0012-IEkonomika investičných projektovZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0013-IEkonomika podnikovZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0014-BEkonomika poľnohospodárstvaZS 2019/2020 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
PHD_E026Ekonomika poľnohospodárstva II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
343E005Finančná analýza a finančné plánovanieZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0022-BKalkulácie a rozpočtyZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0025-BMakroekonómia IZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
314E003Makroekonómia II.ZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E021_NMakroekonómia III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0027-IManažérska ekonomikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E032Manažérska ekonomika II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0033-IMikroekonómia II.ZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E018_NMikroekonómia III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0034-IMikroekonómia pre pokročilýchZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E013Podniková ekonomika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0037-BPodnikové hospodárstvoZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E020_NPodnikovo-hospodárska náuka2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
PHD_E023Svetová ekonomika III.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Alojz Podolák, CSc.
621E303Základy ekonomikyZS 2019/2020 - FEMIng. Magdaléna Laurová, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetvíLS 2019/2020 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0013-IEkonomika podnikovLS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
621E302Ekonomika poľnohospodárstvaLS 2019/2020 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
E15-0015-BEkonomika pre neekonómovLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0019-BFinančno-ekonomická analýzaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
343E006KontrolingLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0025-BMakroekonómia ILS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0032-BMikroekonómia ILS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0036-IPodnikateľská analýza a kontrolingLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103Podnikové hospodárstvoLS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-BZáklady ekonomikyLS 2019/2020 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E041Aplikovaná ekonómia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0006-IBioekonomikaZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
E15-0007-ICeny a cenová politikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetvíZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0012-IEkonomika investičných projektovZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0013-IEkonomika podnikovZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0014-BEkonomika poľnohospodárstvaZS 2020/2021 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
343E005Finančná analýza a finančné plánovanieZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0022-BKalkulácie a rozpočtyZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0025-BMakroekonómia IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
314E003Makroekonómia II.ZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E021_NMakroekonómia III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0027-IManažérska ekonomikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E032Manažérska ekonomika II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0033-IMikroekonómia II.ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E018_NMikroekonómia III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0034-IMikroekonómia pre pokročilýchZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E013Podniková ekonomika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0037-BPodnikové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E020_NPodnikovo-hospodárska náuka2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
621E303Základy ekonomikyZS 2020/2021 - FEMIng. Magdaléna Laurová, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetvíLS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0013-IEkonomika podnikovLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
621E302Ekonomika poľnohospodárstvaLS 2020/2021 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
E15-0015-BEkonomika pre neekonómovLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0019-BFinančno-ekonomická analýzaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
343E006KontrolingLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0025-BMakroekonómia ILS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0032-BMikroekonómia ILS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0036-IPodnikateľská analýza a kontrolingLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103Podnikové hospodárstvoLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-BZáklady ekonomikyLS 2020/2021 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.