Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM, ZS 2020/2021 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
314E101ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E053_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0017-BZS 2020/2021 - FEM
E15-0021-BZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0024-IZS 2020/2021 - FEM
E15-0026-IZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
314E419Medzinárodná ekonomika II
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E037_NMedzinárodná ekonomika III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Nadnárodné spoločnosti a globalizácia
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Poľnohospodárska ekonómia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0038-I
ZS 2020/2021 - FEM
Úvod do ekonómieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Verejná voľba
ZS 2020/2021 - FEM
313E205
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0005-IBehaviorálna ekonómiaLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
Ekonomika rozvoja
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0020-I
LS 2020/2021 - FEM
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomikaLS 2020/2021 - FEM
E15-0028-I
LS 2020/2021 - FEM
Medzinárodná ekonomika I
LS 2020/2021 - FEM
345E013
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
Verejná ekonomika a správaLS 2020/2021 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.