Katedra matematiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, ZS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
PHD_M0272020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMMgr. Vladimír Matušek, PhD.
E15-0103-BMatematikaZS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Matematika a modelovanieZS 2020/2021 - FEM
E15-0105-BZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
PHD_M0262020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
MatematikaLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0106-BMatematika I B
LS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0172-BMatematika pre potravinárov
LS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.
LS 2020/2021 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.