Dekanát FAPZ (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A001Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt I.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A159_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A156
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157Dizertačný projekt 1 (Metodika dizertačnej práce)2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS)2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A309_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Metodika dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A300_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A311_NPísomná práca k dizertačnej skúške
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A316_NZahraničná stáž
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Záverečná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
911A301LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0003-I
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Ján Gažo, PhD.
A15-0004-I
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
Odborná prax Bc.
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A157_NDizertačný projekt I.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A158_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt III.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Metodika dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300_NObhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A311_NPísomná práca k dizertačnej skúške2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Úvod do štúdiaZS 2020/2021 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
Zahraničná stáž2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A301_NZáverečná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0003-IDiplomová prax
LS 2020/2021 - FAPZ
Odborná prax
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
SBS-AŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.