Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ, 2019/2020 - doktorandská studia - SlPK.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Ekofyziológia produkčného procesu
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A016Ekológia fotosyntézy2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A009_NFyziológia stresu rastlín
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fyziologická ekológia rastlín2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A025_N
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
2019/2020 - doktorandská studia - SlPKprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A008_N
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Ekofyziológia rastlínLS 2019/2020 - FAPZ
Fyziológia rastlín
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Klimatická zmena,produkcia a kvalita rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
A15-0037-IZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Ekofyziológia produkčného procesu
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A0162020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0038-BFyziológia rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A009_NFyziológia stresu rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Fyziologická ekológia rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A025_NMetódy v ekofyziológii rastlín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0039-IZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0235-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0041-IZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A008_NVšeobecná a produkčná ekológia2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.