Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A122_NAplikácia etológie v chove HZ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A131_NBiomechanika a výkonnosť koní2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
PHD_A315_NEtológia a welfare hospodárskych zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
PHD_A307_NIntenzifikácia produkcie v chove oviec2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
PHD_A124_NModelovanie produkčných systémov v chove HZ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A133_NNepriame úžitkové vlastnosti HD2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
PHD_A132_NPlemenárska práca v chove koní2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
PHD_A165_NSystémy výroby mäsa2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
PHD_A130_NTechnika chovu a výkrmu ošípaných2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
PHD_A134_NWelfare v chove hospodárskych zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0130-BEtológiaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0132-BHiporehabilitáciaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0133-BHistória a šľachtenie koní na SlovenskuLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0136-BIntegrovaná živočíšna výrobaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0138-BJazdectvo II.LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0139-BKurz jazdectva pre pokročilýchLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0140-BKurz jazdectva pre začiatočníkovLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0141-IManažment a technológia chovu HDLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0142-IManažment a technológia chovu HZLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0143-IManažment a technológia chovu ošípanýchLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0144-IManažment a technológia chovu oviec a kôzLS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0146-BManažment chovu HDLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0147-BManažment chovu koníLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0148-BManažment chovu ošípanýchLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0149-BManažment chovu oviecLS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0152-BTestovanie výkonnosti koníLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0153-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽVLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0154-BZáklady živočíšnej výrobyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0232-BŽivočíšna produkcia pre výživu ľudíLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0156-BŽivočíšna výrobaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0157-BŽivočíšna výroba I.LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A122_NAplikácia etológie v chove HZ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A131_NBiomechanika a výkonnosť koní2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0130-BEtológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A315_NEtológia a welfare hospodárskych zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
A15-0132-BHiporehabilitáciaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0134-IChov exotických párno a nepárnokopytníkovZS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0135-IChov koníZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
621A408Chov kôzZS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0136-BIntegrovaná živočíšna výrobaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A307_NIntenzifikácia produkcie v chove oviec2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0137-BJazdectvo IZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0138-BJazdectvo II.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0139-BKurz jazdectva pre pokročilýchZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0140-BKurz jazdectva pre začiatočníkovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0142-IManažment a technológia chovu HZZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0143-IManažment a technológia chovu ošípanýchZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0144-IManažment a technológia chovu oviec a kôzZS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0146-BManažment chovu HDZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0147-BManažment chovu koníZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
PHD_A124_NModelovanie produkčných systémov v chove HZ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A133_NNepriame úžitkové vlastnosti HD2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
PHD_A132_NPlemenárska práca v chove koní2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
PHD_A165_NSystémy výroby mäsa2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
PHD_A130_NTechnika chovu a výkrmu ošípaných2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0152-BTestovanie výkonnosti koníZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0153-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽVZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
PHD_A134_NWelfare v chove hospodárskych zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0154-BZáklady živočíšnej výrobyZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0155-BŽivočíšna produkcia a výrobaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0156-BŽivočíšna výrobaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0157-BŽivočíšna výroba I.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0130-BEtológiaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0132-BHiporehabilitáciaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0133-BHistória a šľachtenie koní na SlovenskuLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0136-BIntegrovaná živočíšna výrobaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0138-BJazdectvo II.LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0139-BKurz jazdectva pre pokročilýchLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0140-BKurz jazdectva pre začiatočníkovLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0141-IManažment a technológia chovu HDLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0142-IManažment a technológia chovu HZLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0143-IManažment a technológia chovu ošípanýchLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0144-IManažment a technológia chovu oviec a kôzLS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0146-BManažment chovu HDLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0147-BManažment chovu koníLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0148-BManažment chovu ošípanýchLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0149-BManažment chovu oviecLS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0152-BTestovanie výkonnosti koníLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0153-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽVLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0154-BZáklady živočíšnej výrobyLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0232-BŽivočíšna produkcia pre výživu ľudíLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0156-BŽivočíšna výrobaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0157-BŽivočíšna výroba I.LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.