Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A131_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A315_NEtológia a welfare hospodárskych zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A307_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A133_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A132_NPlemenárska práca v chove koní2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A165_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A130_NTechnika chovu a výkrmu ošípaných2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Welfare v chove hospodárskych zvierat
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
EtológiaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0132-BLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0133-BHistória a šľachtenie koní na Slovensku
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Integrovaná živočíšna výroba
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0138-BJazdectvo II.
LS 2019/2020 - FAPZ
Kurz jazdectva pre pokročilýchLS 2019/2020 - FAPZ
Kurz jazdectva pre začiatočníkovLS 2019/2020 - FAPZ
Manažment a technológia chovu HDLS 2019/2020 - FAPZ
Manažment a technológia chovu HZLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0143-IManažment a technológia chovu ošípanýchLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZ
Manažment chovu HD
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0148-BManažment chovu ošípanýchLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Testovanie výkonnosti koníLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0153-I
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0154-BZáklady živočíšnej výroby
LS 2019/2020 - FAPZ
Živočíšna produkcia pre výživu ľudíLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0156-B
LS 2019/2020 - FAPZ
Živočíšna výroba I.
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Aplikácia etológie v chove HZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0130-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A315_NEtológia a welfare hospodárskych zvierat
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
A15-0132-BHiporehabilitáciaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
Chov exotických párno a nepárnokopytníkovZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0135-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
Chov kôzZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0136-BIntegrovaná živočíšna výroba
ZS 2020/2021 - FAPZ
Intenzifikácia produkcie v chove oviec
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0137-BZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0140-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0144-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
Manažment chovu HDZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0147-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0148-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
PHD_A124_NModelovanie produkčných systémov v chove HZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Nepriame úžitkové vlastnosti HD2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Plemenárska práca v chove koní
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A165_NSystémy výroby mäsa2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0153-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽVZS 2020/2021 - FAPZ
Welfare v chove hospodárskych zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0155-BŽivočíšna produkcia a výroba
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0156-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
Živočíšna výroba I.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Etológia
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0132-BHiporehabilitácia
LS 2020/2021 - FAPZ
História a šľachtenie koní na SlovenskuLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0136-BIntegrovaná živočíšna výroba
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0138-BJazdectvo II.LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0139-B
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0141-IManažment a technológia chovu HDLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0142-ILS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0146-BManažment chovu HD
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Manažment chovu koníLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0148-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Manažment chovu oviecLS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0152-BTestovanie výkonnosti koní
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0154-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Živočíšna produkcia pre výživu ľudíLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Živočíšna výrobaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
A15-0157-BŽivočíšna výroba I.LS 2020/2021 - FAPZ