Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
PHD_M047_NAgrofyzika2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzikaZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.