Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
BiofyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Inžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-ILS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.