Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M044_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TF
T15-0059-B
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2019/2020 - TF
T15-0064-ILS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Metodika experimentuZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TF
Teoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.