Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
Agrofyzika
2019/2020 - doktorandská studia - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M082_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_N2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M044_N2019/2020 - doktorandská studia - TF
LS 2019/2020 - TF
T15-0059-B
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Úvod do technickej fyzikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-I
ZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0061-IInžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.