Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
Agrofyzika2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Inžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_N2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
T15-0060-BLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-ILS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.