Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
BiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_N2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-IZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
Vybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TF
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Úvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.