Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
PHD_M047_NAgrofyzika2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Technická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-ILS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Úvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.