Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Agrofyzika2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-I
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-B
ZS 2020/2021 - TF
T15-0057-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0061-IZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_N2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_N2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.