Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IZS 2020/2021 - TF
BiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Inžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Technická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.