Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0061-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.