Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.