Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Matematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
T15-0064-ILS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Biofyzika
ZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-ILS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.