Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Agrofyzika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Matematické modelovanie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
T15-0064-I
LS 2019/2020 - TF
Technická fyzikaLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Úvod do technickej fyzikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Metodika experimentuZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
Úvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF