Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Hodnotenie kvality a kvantity vôd
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
PHD_Z024_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Monitoring prírodného prostredia pomocou DPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
PHD_Z074_NVoda v urbanizovanej krajine
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0048-IEkologické aspekty vodného hospodárstvaLS 2019/2020 - FZKI
Kurz monitoringu zložiek ŽP
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0051-BLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0056-B
LS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
LS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0062-IÚpravy a revitalizácie tokovLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
LS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FZKI
213Z403ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z068_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Hydroinformatika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0049-BHydromechanikaZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0050-BKrajinné inžinierstvo a právoZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0051-BKvalita ovzdušia
ZS 2020/2021 - FZKI
Matematické modelovanie vodného režimu pôdy
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0054-IOdvádzanie a čistenie odpadových vôd
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0055-IOdvodňovacie stavby
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0057-IZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
ZS 2020/2021 - FZKIIng. Jozefína Pokrývková, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0060-IProjektovanie závlahových systémovZS 2020/2021 - FZKI
Technológia závlah
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Voda v urbanizovanej krajine2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0064-BVodné hospodárstvo
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0065-IVodné stavby
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0067-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0206-ICAD projektovanie v krajinnom inžinierstveLS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0182-BKurz monitoringu zložiek ŽP
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0051-BKvalita ovzdušia
LS 2020/2021 - FZKI
Lesotechnické meliorácieLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0056-BLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0205-I
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0060-IProjektovanie závlahových systémov
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0186-BLS 2020/2021 - FZKI
Úpravy a revitalizácie tokovLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0195-B
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Voda v záhradách a parkoch
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
LS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0194-BLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.