Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Z15-0206-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstveZS 2020/2021 - FZKIIng. Jakub Fuska, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z024_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0049-BHydromechanika
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0050-BZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Matematické modelovanie vodného režimu pôdyZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z004_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0054-IOdvádzanie a čistenie odpadových vôdZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0055-IOdvodňovacie stavby
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0057-IOrganizácia a rozpočtovanie staviebZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0058-IPrevádzka melioračných sústavZS 2020/2021 - FZKIIng. Jozefína Pokrývková, PhD.
Z15-0059-IProjektovanie malých čistiarní odpadových vôd
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0061-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Voda v urbanizovanej krajine2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkoch
ZS 2020/2021 - FZKI
Vodné hospodárstvo
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0065-IVodné stavby
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Z15-0048-IEkologické aspekty vodného hospodárstva
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0051-BKvalita ovzdušia
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0052-ILesotechnické meliorácieLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0205-ILS 2020/2021 - FZKIIng. Jakub Fuska, PhD.
Z15-0060-ILS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Udržateľné vodné hospodárstvo
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Voda v poľnohospodárskej krajine
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0063-BLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0066-ILS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0194-BLS 2020/2021 - FZKI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.