Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0098-BZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
PHD_Z056_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0207-IZS 2020/2021 - FZKI
Integrované systémy ovocinárskej výroby
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Integrované systémy pestovania v ovocin. a vinohr.
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0208-IZS 2020/2021 - FZKI
Ovocie a zelenina v prevencii a liečbe ochorení ľudíZS 2020/2021 - FZKI
Ovocinárstvo
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKIIng. Eduard Pintér, PhD.
Z15-0104-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Systémy riadenia kvality v záhradníctve
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
812Z101
ZS 2020/2021 - FZKI
Tvarovanie a rez ovocných drevínZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0110-BZS 2020/2021 - FZKIIng. Eduard Pintér, PhD.
Vínne cesty a agroturistika
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0114-B
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0116-BZdravý životný štýlZS 2020/2021 - FZKIdoc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Kurz rezu ovocných drevínLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Z15-0101-BLS 2020/2021 - FZKIIng. Eduard Pintér, PhD.
SomelierstvoLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Technológie ovocinárskeho škôlkárstvaLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Tvarovanie a rez ovocných drevínLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Z15-0110-BVinárstvo
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Eduard Pintér, PhD.
LS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Z15-0113-BVinohradníctvo
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Vinohradníctvo ILS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Základy telesnej výchovy a športu
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.