Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_Z061_NCAD a GIS v krajinnoarchitektonickej tvorbe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
PHD_Z060_NHodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
PHD_Z018_NÚzemné plánovanie a obnova sídiel2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
PHD_Z062_NVývoj, obnova a tvorba parkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0131-BArchitektonická kresbaLS 2019/2020 - FZKIMgr. art. Soňa Bellérová
Z15-0132-BAteliér bakalárskej práceLS 2019/2020 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0137-BAteliér záhradnej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0138-IAteliéry krajinárskej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0139-IAteliéry tvorby verejnej zeleneLS 2019/2020 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0140-IAteliéry tvorby vyhradenej zeleneLS 2019/2020 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
Z15-0142-BCAD projektovanieLS 2019/2020 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0143-ICAD v záhradnej a krajinnej tvorbeLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Z15-0144-BDejiny umeniaLS 2019/2020 - FZKIMgr. art. Soňa Bellérová
Z15-0179-IKomplexný ateliérLS 2019/2020 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0148-IKrajinárska tvorbaLS 2019/2020 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0151-IKultúra a percepcia krajinyLS 2019/2020 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0183-IKurz architektonickej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0152-BKurz krajinnej architektúryLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0153-BKurz umeleckých zručnostíLS 2019/2020 - FZKIMgr. art. Soňa Bellérová
Z15-0181-IKurz záhradno-krajinného dizajnuLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0157-IObnova zelene vidieckeho sídlaLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0158-BOdborné kreslenie a základy deskriptívyLS 2019/2020 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0159-BParková tvorbaLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0161-BPriestorová kompozíciaLS 2019/2020 - FZKIIng. Martina Verešová, PhD.
Z15-0162-IProjektová príprava staviebLS 2019/2020 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0165-BStavby a materiály v záhradnej architektúreLS 2019/2020 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0166-BStavby v parkoch a záhradáchLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Z15-0167-BTeória parkovej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0168-BTerénne cvičenie I.LS 2019/2020 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0169-BTerénne cvičenie II.LS 2019/2020 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
Z15-0170-ITvorba priestorov rekreácieLS 2019/2020 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0171-ITvorba verejných a rekreačných priestorov (v urbanizovanom prostredí)LS 2019/2020 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
Z15-0172-BUrbanizmus a územné plánovanieLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0173-BVývoj výtvarnej kultúry a architektúryLS 2019/2020 - FZKIMgr. art. Soňa Bellérová
Z15-0174-BVývoj záhradnej a parkovej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0175-BZáklady architektúry a staviteľstvaLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0179-BZelené siete v urbanizovanom prostredíLS 2019/2020 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.