Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Z15-0135-BAteliér parkovej tvorby
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0137-BZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0139-IZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z061_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0141-BCAD modelovanie a vizualizácia
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Dizajn v záhradnej a parkovej tvorbe
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z060_NHodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0148-IKrajinárska tvorba
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0150-BKresba
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Martina Verešová, PhD.
Z15-0151-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0153-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Kurz záhradno-krajinného dizajnu
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Modelovanie, vizualizácia a prezentácia v záhradnej a krajinnej architektúreZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0156-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Denisa Halajová, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
Projektová príprava stavieb
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0163-BSadovnícka kresbaZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0166-BZS 2020/2021 - FZKI
Tvorba priestorov rekreácieZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0171-IZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Urbanizmus a územné plánovanie
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
PHD_Z018_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
PHD_Z062_NVývoj, obnova a tvorba parkov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0177-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0178-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Architektonická kresba
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Martina Verešová, PhD.
Z15-0132-B
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Attila Tóth, PhD.
Ateliér záhradnej tvorby
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0138-I
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0139-I
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0140-IAteliéry tvorby vyhradenej zelene
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0142-BLS 2020/2021 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0143-ILS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Kultúra a percepcia krajinyLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0183-I
LS 2020/2021 - FZKI
Kurz krajinnej architektúryLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0153-B
LS 2020/2021 - FZKI
Mgr. art. Soňa Bellérová
Kurz záhradno-krajinného dizajnu
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0154-ILS 2020/2021 - FZKI
Odborné kreslenie a základy deskriptívy
LS 2020/2021 - FZKI
Počítačová grafika a grafický dizajn
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. Attila Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0165-BStavby a materiály v záhradnej architektúreLS 2020/2021 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0166-BLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0168-B
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0175-BZáklady architektúry a staviteľstva
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0179-BZelené siete v urbanizovanom prostredíLS 2020/2021 - FZKIIng. Attila Tóth, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.