Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_Z061_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
PHD_Z060_NHodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Územné plánovanie a obnova sídiel
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
PHD_Z062_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0131-BArchitektonická kresba
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Martina Verešová, PhD.
Z15-0132-BAteliér bakalárskej práceLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0140-IAteliéry tvorby vyhradenej zelene
LS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0143-I
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0144-BLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0151-I
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0183-I
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0152-B
LS 2019/2020 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Kurz umeleckých zručností
LS 2019/2020 - FZKI
Mgr. art. Soňa Bellérová
Z15-0181-IKurz záhradno-krajinného dizajnuLS 2019/2020 - FZKI
Odborné kreslenie a základy deskriptívyLS 2019/2020 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0159-B
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Priestorová kompozíciaLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0165-BStavby a materiály v záhradnej architektúre
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0166-B
LS 2019/2020 - FZKI
Teória parkovej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Martina Verešová, PhD.
LS 2019/2020 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0171-ITvorba verejných a rekreačných priestorov (v urbanizovanom prostredí)
LS 2019/2020 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Urbanizmus a územné plánovanieLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Mgr. art. Soňa Bellérová
Z15-0174-BVývoj záhradnej a parkovej tvorby
LS 2019/2020 - FZKI
Základy architektúry a staviteľstva
LS 2019/2020 - FZKI
Zelené siete v urbanizovanom prostredíLS 2019/2020 - FZKI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FZKI
Ateliér záhradnej tvorbyZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0139-I
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z061_NCAD a GIS v krajinnoarchitektonickej tvorbe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
CAD modelovanie a vizualizáciaZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
CAD projektovanieZS 2020/2021 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Z15-0145-BZS 2020/2021 - FZKI
Dizajn v záhradnej a parkovej tvorbeZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z060_NHodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0148-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0150-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Kultúra a percepcia krajiny
ZS 2020/2021 - FZKI
Kurz umeleckých zručností
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0181-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0154-I
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0158-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0162-IProjektová príprava stavieb
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0163-BZS 2020/2021 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0166-BStavby v parkoch a záhradách
ZS 2020/2021 - FZKI
Tvorba priestorov rekreácieZS 2020/2021 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0171-I
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0172-BUrbanizmus a územné plánovanie
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
PHD_Z018_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Vývoj, obnova a tvorba parkov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0176-BZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0178-IZáklady urbanizmu a obnova krajiny
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Ateliér bakalárskej práceLS 2020/2021 - FZKIIng. Attila Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0139-IAteliéry tvorby verejnej zelene
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0140-IAteliéry tvorby vyhradenej zeleneLS 2020/2021 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
CAD projektovanieLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0143-I
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0148-IKrajinárska tvorbaLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Kultúra a percepcia krajinyLS 2020/2021 - FZKI
Kurz architektonickej tvorbyLS 2020/2021 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0152-BKurz krajinnej architektúry
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0153-B
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0181-IKurz záhradno-krajinného dizajnuLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Modelovanie, vizualizácia a prezentácia v záhradnej a krajinnej architektúreLS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0160-BPočítačová grafika a grafický dizajn
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Z15-0161-BLS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0166-BLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0168-BTerénne cvičenie I.LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
Z15-0170-ITvorba priestorov rekreácie
LS 2020/2021 - FZKI
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0171-I
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Urbanizmus a územné plánovanie
LS 2020/2021 - FZKI
Vývoj výtvarnej kultúry a architektúry
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0179-BZelené siete v urbanizovanom prostredí
LS 2020/2021 - FZKI