Dekanát FBP (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandská studia - FBP.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
Dizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P126_NDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P075Experimentálna práca
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Experimentálna práca I2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P129_NExperimentálna práca II2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P131_NExperimentálna práca III
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
Experimentálna práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P074_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P082_NPedagogická činnosť
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P082Pedagogická činnosť
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P124_N
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P076Publikačná činnosť2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P127_NSeminár k metodike2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
Záverečná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FBP
LS 2019/2020 - FBP
P15-0004-BPrevádzková prax
LS 2019/2020 - FBP
P15-0073-BLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
SBS-PLS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
LS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_P125_N2020/2021 - doktorandská studia - FBP
PHD_P126_NDizertačný projekt II2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P131_N2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P132_NExperimentálna práca IV
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0003-IOdborná prax
ZS 2020/2021 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
PHD_P082_N2020/2021 - doktorandská studia - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P124_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Publikácie II
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P127_N2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0073-B
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Štátna dizertačná skúška2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0005-BÚvod do štúdia
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Odborná prax
LS 2020/2021 - FBP
P15-0004-BPrevádzková praxLS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
Seminár k praxiLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Štátna bakalárska škúška
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0005-BÚvod do štúdia
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.