Dekanát FBP (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FBP, ZS 2020/2021 - FBP, 2020/2021 - doktorandská studia - FBP.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Dizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
PHD_P129_NExperimentálna práca II
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P131_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P132_N2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300_NObhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0003-IOdborná praxZS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
PHD_P082_NPedagogická činnosť
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0004-BZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Seminár k metodike
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Seminár k praxi
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Seminár k vedeckému publikovaniu2020/2021 - doktorandská studia - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
PHD_P001_NŠtátna dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Úvod do štúdiaZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Odborná praxLS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
P15-0073-BSeminár k praxi
LS 2020/2021 - FBP
SBS-P
LS 2020/2021 - FBP
Štátna inžinierska škúškaLS 2020/2021 - FBP
Úvod do štúdia
LS 2020/2021 - FBP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.