Dekanát FBP (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FBP, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2020/2021 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Dizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Dizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075_NExperimentálna práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P129_NExperimentálna práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P131_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P132_NExperimentálna práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Odborná praxZS 2020/2021 - FBP
PHD_P082_NPedagogická činnosť
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P127_NSeminár k metodike2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Seminár k praxi
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Štátna dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Úvod do štúdiaZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
PHD_P301_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0003-I
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
SBS-PLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Štátna inžinierska škúškaLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Úvod do štúdiaLS 2020/2021 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.