Dekanát FBP (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FBP, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P078Dizertačná práca2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P001Dizertačná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P125_NDizertačný projekt I2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P126_NDizertačný projekt II2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075Experimentálna práca2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075_NExperimentálna práca I2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P129_NExperimentálna práca II2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P131_NExperimentálna práca III2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P132_NExperimentálna práca IV2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P074Metodika dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P074_NMetodika dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300_NObhajoba dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300Obhajoba dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P082_NPedagogická činnosť2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P082Pedagogická činnosť2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P098Písomná práca k dizertačnej skuške2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P124_NPublikácie I2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P128_NPublikácie II2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P076Publikačná činnosť2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P127_NSeminár k metodike2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P130_NSeminár k vedeckému publikovaniu2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_P001_NŠtátna dizertačná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P301Záverečná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P301_NZáverečná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-IOdborná praxLS 2018/2019 - FBPIng. Dagmar Kozelová, PhD.
P15-0004-BPrevádzková praxLS 2018/2019 - FBPIng. Dagmar Kozelová, PhD.
SBS-PŠtátna bakalárska škúškaLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
SIS-PŠtátna inžinierska škúškaLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0005-BÚvod do štúdiaLS 2018/2019 - FBPdoc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P125_NDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P126_NDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075Experimentálna práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075_NExperimentálna práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P129_NExperimentálna práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P131_NExperimentálna práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P132_NExperimentálna práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P074_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-IOdborná praxZS 2019/2020 - FBPIng. Dagmar Kozelová, PhD.
PHD_P082_NPedagogická činnosť2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P082Pedagogická činnosť2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0004-BPrevádzková praxZS 2019/2020 - FBPIng. Dagmar Kozelová, PhD.
PHD_P124_NPublikácie I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P128_NPublikácie II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P076Publikačná činnosť2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P127_NSeminár k metodike2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P130_NSeminár k vedeckému publikovaniu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_P001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0005-BÚvod do štúdiaZS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
PHD_P301Záverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-IOdborná praxLS 2019/2020 - FBPIng. Dagmar Kozelová, PhD.
P15-0004-BPrevádzková praxLS 2019/2020 - FBPIng. Dagmar Kozelová, PhD.
SBS-PŠtátna bakalárska škúškaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
SIS-PŠtátna inžinierska škúškaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0005-BÚvod do štúdiaLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Helena Frančáková, CSc.