Dekanát FBP (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Dizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P126_NDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Experimentálna práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P129_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P131_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P074_NMetodika dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P082_NPedagogická činnosť2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P082
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P124_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P128_NPublikácie II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P076Publikačná činnosť
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P127_NSeminár k metodike2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P3012019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-IOdborná prax
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Prevádzková prax
LS 2019/2020 - FBP
Seminár k praxiLS 2019/2020 - FBP
SBS-PŠtátna bakalárska škúškaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Štátna inžinierska škúškaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P126_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Experimentálna práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Odborná praxZS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
Pedagogická činnosť
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0004-BPrevádzková prax
ZS 2020/2021 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
PHD_P124_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P128_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Seminár k metodike2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Seminár k praxiZS 2020/2021 - FBP
Seminár k vedeckému publikovaniu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P301_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-IOdborná prax
LS 2020/2021 - FBP
P15-0004-BLS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
LS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
SIS-PŠtátna inžinierska škúškaLS 2020/2021 - FBP
P15-0005-BÚvod do štúdia
LS 2020/2021 - FBP