Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandská studia - FBP.

KódNázev předmětuObdobíGarant
PHD_P121_NBiosenzory v biotechnológiách2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
PHD_P122_NBunkové a tkanivové kultúry živočíchov2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P084_NBunkové regulácie2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
PHD_P014_NEndokrinológia reprodukcie2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P007_NFenogenetika2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P060_NFunkčná genomika živočíchov2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
PHD_P102_NFyziológia výživy2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P119_NGenetika fyziologických procesov2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
PHD_P066_NMetabolizmus vysokoúžitkových zvierat2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P115_NMolekulárna endokrinológia2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
PHD_P085_NMolekulová imunológia2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
PHD_P008_NToxikopatológia2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
PHD_P003_NVývojová biologia pre doktorandov2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0131-BEkofyziológia živočíchovLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0015-BFunkčná cytológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0023-BFyziológia bunkyLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
640P407Fyziológia vtákovLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
P15-0027-IFyziológia výživyLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0028-BFyziológia živočíchovLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0032-IMetabolizmus bioaktívnych látokLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0035-IOchrana biodiverzity živočíchovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0036-IPatofyziológia živočíchovLS 2019/2020 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
P15-0037-IReprodukčná biológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0038-IToxikológia živočíchovLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
P15-0022-BBiológia živočíšnej produkcieZS 2020/2021 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
P15-0024-IFyziológia neprežúvavcovZS 2020/2021 - FBPIng. Jiřina Zemanová, PhD.
P15-0025-IFyziológia prežúvavcovZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0026-IFyziológia regulačných mechanizmovZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0027-IFyziológia výživyZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0141-BFyziológia výživy človekaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0028-BFyziológia živočíchovZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0029-IFyziologická genetikaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
P15-0030-BHematológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
P15-0031-IImunobiológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0033-IMolekulová fyziológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0034-INeurobiológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0035-IOchrana biodiverzity živočíchovZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0131-BEkofyziológia živočíchovLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0015-BFunkčná cytológiaLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0023-BFyziológia bunkyLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
640P407Fyziológia vtákovLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
P15-0027-IFyziológia výživyLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0028-BFyziológia živočíchovLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0032-IMetabolizmus bioaktívnych látokLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0105-IMikrobiológia a parazitológiaLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0035-IOchrana biodiverzity živočíchovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0036-IPatofyziológia živočíchovLS 2020/2021 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
P15-0037-IReprodukčná biológiaLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0038-IToxikológia živočíchovLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.