Katedra chémie (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FBP, 2020/2021 - doktorandská studia - FBP, ZS 2020/2021 - FBP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
P15-0081-BAnorganická chémia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0082-BZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0083-B
ZS 2020/2021 - FBP
Environmentálna chémiaZS 2020/2021 - FBP
PHD_P117_NEnvironmentálne biotechnológie
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
ChémiaZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P019_NChémia životného prostredia2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0090-B
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Chemické laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - FBP
Chemické riziká odpadov
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Kontaminanty v potravinových surovinách2020/2021 - doktorandská studia - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
Prírodné organické zlúčeniny
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredí
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0095-BSeminár z anorganickej chémie
ZS 2020/2021 - FBP
Všeobecná chémia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0080-B
LS 2020/2021 - FBP
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Biofyzikálna chémia
LS 2020/2021 - FBP
P15-0086-IChémia odpadovLS 2020/2021 - FBP
P15-0161-BChémia pre záhradníctvoLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0089-BChémia vody
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Odhad škôd v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
Rádioaktivita v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
P15-0097-BVšeobecná chémia
LS 2020/2021 - FBP
Základy chémieLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Základy chémie potravín
LS 2020/2021 - FBP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.