Katedra chémie (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandská studia - FBP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Environmentálne biotechnológie
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P020_NChémia prírodných látok2019/2020 - doktorandská studia - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
PHD_P019_NChémia životného prostredia
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
PHD_P018_NChemické riziká odpadov2019/2020 - doktorandská studia - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
LS 2019/2020 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
LS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
P15-0089-BChémia vodyLS 2019/2020 - FBP
Chemická toxikológia
LS 2019/2020 - FBP
P15-0092-ILS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
P15-0020-ILS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Všeobecná chémiaLS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Základy chémie potravínLS 2019/2020 - FBPIng. Mária Timoracká, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Anorganická chémia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Aplikovaná chémia
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
Environmentálna chémiaZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
PHD_P117_N2020/2021 - doktorandská studia - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0085-BChémia
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0087-IZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
P15-0089-BChémia vodyZS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0091-BChemické laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P018_N2020/2021 - doktorandská studia - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P021_NKontaminanty v potravinových surovinách2020/2021 - doktorandská studia - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
ZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Prírodné organické zlúčeninyZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_N2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Seminár z anorganickej chémie
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0097-B
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Anorganická chémiaLS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Biofyzikálna chémiaLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0161-B
LS 2020/2021 - FBP
P15-0088-BChémia vína
LS 2020/2021 - FBP
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0089-BLS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-B
LS 2020/2021 - FBP
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Organická chémiaLS 2020/2021 - FBP
P15-0020-ILS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0162-BZáklady chémie
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0143-B
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Mária Timoracká, PhD.