Katedra chémie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
PHD_P117_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P020_NChémia prírodných látok
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P019_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
PHD_P018_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kontaminanty v potravinových surovinách
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Analytická chémia
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
P15-0086-IChémia odpadov
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-BChémia pre záhradníctvo
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0089-BLS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredí
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Organická chémia
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Rádioaktivita v životnom prostredí
LS 2019/2020 - FBP
Seminár z organickej chémie
LS 2019/2020 - FBP
P15-0097-BVšeobecná chémiaLS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Základy chémie potravínLS 2019/2020 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
P15-0081-BAnorganická chémia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0082-B
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0083-BZS 2020/2021 - FBP
Environmentálna chémia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Environmentálne biotechnológie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0085-BChémiaZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Janette Musilová, PhD.
PHD_P020_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0091-B
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Chemické riziká odpadov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kontaminanty v potravinových surovinách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0092-IZS 2020/2021 - FBP
P15-0094-I
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0020-IZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Seminár z anorganickej chémie
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0080-BAnalytická chémiaLS 2020/2021 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0081-BAnorganická chémia
LS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0083-BBiofyzikálna chémia
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0161-BChémia pre záhradníctvo
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Chémia vína
LS 2020/2021 - FBP
Chémia vody
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0093-BOrganická chémia
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0097-BVšeobecná chémia
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0143-BZáklady chémie potravínLS 2020/2021 - FBPIng. Mária Timoracká, PhD.