Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Metodika a metodológia vedeckej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
PHD_U037Poľnohospodárska a pôdna politika EU
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
PHD_U037_NPoľnohospodárska a pôdna politika EÚ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieLS 2019/2020 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRR
Európska únia
LS 2019/2020 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0047-BFarmový manažment
LS 2019/2020 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0048-I
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0049-IHospodárska politika EÚ
LS 2019/2020 - FEŠRR
U15-0050-I
LS 2019/2020 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-I
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Metodika a formálne spracovanie záverečnej práceLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0052-BPodnikanie
LS 2019/2020 - FEŠRR
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Politika EÚ v oblasti podpory podnikaniaLS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRR
Poľnohospodárska politika EÚ II.LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRR

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieZS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Európska únia
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Farmový manažment
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Financovanie programov EÚZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Hospodárska politika EÚZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0050-IInštitúcie verejnej správy EÚ
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politika
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práce
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PodnikanieZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
PHD_U037Poľnohospodárska a pôdna politika EU2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Poľnohospodárska politika EÚZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0003-BProjektový manažmentZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0055-BTeória hospodárskej politiky
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0046-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0131-BEnvironmentálna politika EÚLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Farmový manažmentLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0049-IHospodárska politika EÚLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0050-I
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0051-IKohézna politikaLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0052-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikania
LS 2020/2021 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0054-BPoľnohospodárska politika EÚ
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0157-ILS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0003-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0055-BLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0004-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Gubáňová, PhD.