Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FEŠRR, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR, LS 2020/2021 - FEŠRR.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
U15-0046-B
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Hospodárska politika EÚZS 2020/2021 - FEŠRR
Inštitúcie verejnej správy EÚZS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politika
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BZS 2020/2021 - FEŠRR
PHD_U045_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Podnikanie
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
U15-0053-IZS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Poľnohospodárska a pôdna politika EU2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
PHD_U037_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0003-BProjektový manažment
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Teória hospodárskej politiky
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0108-BZS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
PHD_U053_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
Environmentálna politika EÚ
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0059-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0047-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0048-IFinancovanie programov EÚ
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0098-BHospodárska geografiaLS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Hospodárska politika EÚLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politika
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práceLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikaniaLS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0054-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0108-BUdržateľný rozvojLS 2020/2021 - FEŠRRDr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Základy marketingu
LS 2020/2021 - FEŠRR

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.