Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FEŠRR, LS 2019/2020 - FEŠRR, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0059-BEurópska úniaZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0047-BFarmový manažmentZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0048-IFinancovanie programov EÚZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0049-IHospodárska politika EÚZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0050-IInštitúcie verejnej správy EÚZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politikaZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práceZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
PHD_U045_NMetodika a metodológia vedeckej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0052-BPodnikanieZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Štefan Buday, PhD.
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikaniaZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
PHD_U037Poľnohospodárska a pôdna politika EU2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PHD_U037_NPoľnohospodárska a pôdna politika EÚ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0054-BPoľnohospodárska politika EÚZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0003-BProjektový manažmentZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ivan Takáč, PhD.
U15-0055-BTeória hospodárskej politikyZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0004-BZáklady marketinguZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0131-BEnvironmentálna politika EÚLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0059-BEurópska úniaLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0047-BFarmový manažmentLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0048-IFinancovanie programov EÚLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0049-IHospodárska politika EÚLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0050-IInštitúcie verejnej správy EÚLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politikaLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práceLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0052-BPodnikanieLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikaniaLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0054-BPoľnohospodárska politika EÚLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0003-BProjektový manažmentLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Ivan Takáč, PhD.
U15-0055-BTeória hospodárskej politikyLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0004-BZáklady marketinguLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0059-BEurópska úniaZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0047-BFarmový manažmentZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0048-IFinancovanie programov EÚZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0049-IHospodárska politika EÚZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0050-IInštitúcie verejnej správy EÚZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politikaZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práceZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0052-BPodnikanieZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Štefan Buday, PhD.
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikaniaZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0054-BPoľnohospodárska politika EÚZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0003-BProjektový manažmentZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ivan Takáč, PhD.
U15-0055-BTeória hospodárskej politikyZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0004-BZáklady marketinguZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0131-BEnvironmentálna politika EÚLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0059-BEurópska úniaLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0047-BFarmový manažmentLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0048-IFinancovanie programov EÚLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0049-IHospodárska politika EÚLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0050-IInštitúcie verejnej správy EÚLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0051-IKohézna politikaLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práceLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0052-BPodnikanieLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikaniaLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0054-BPoľnohospodárska politika EÚLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0003-BProjektový manažmentLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Ivan Takáč, PhD.
U15-0055-BTeória hospodárskej politikyLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0004-BZáklady marketinguLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.