Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FEŠRR, LS 2020/2021 - FEŠRR.

KódNázev předmětuObdobíGarant
U15-0057-BEkonomika verejného sektora
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Etika vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
Krízový manažment vo verejnej správe
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Michal Cifranič, PhD.
U15-0062-IManažment a marketing územných samospráv
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Manažment vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Základy marketinguZS 2020/2021 - FEŠRR
Základy SAPZS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0112-IEkonomika a manažment verejných služiebLS 2020/2021 - FEŠRR
Ekonomika verejného sektora
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Manažment a marketing územných samosprávLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Bumbalová, PhD.
U15-0120-BLS 2020/2021 - FEŠRR
Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Maroš Valach, PhD.
Verejné financie a daňová teória
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Základy SAPLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.