Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Ekonomika a financovanie územných samospráv
LS 2019/2020 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Ekonomika a manažment verejných služieb
LS 2019/2020 - FEŠRR
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0057-BEkonomika verejného sektoraLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Denisa Hanáčková, PhD.
Manažment a marketing územných samosprávLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Monika Bumbalová, PhD.
Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy
LS 2019/2020 - FEŠRR
Ing. Maroš Valach, PhD.
Verejné financie a daňová teóriaLS 2019/2020 - FEŠRR
U15-0116-ILS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Ekonomika verejného sektora
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0002-IZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0062-IManažment a marketing územných samospráv
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Manažment vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0114-I
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0072-BTeória, riadenie a organizácia verejnej správy
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Verejné financie a daňová teória
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0117-BZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0116-IZáklady SAPZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
U15-0114-I
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0115-BLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.