Katedra verejnej správy (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0111-IEkonomika a financovanie územných samosprávLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0112-IEkonomika a manažment verejných služiebLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0057-BEkonomika verejného sektoraLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Denisa Hanáčková, PhD.
U15-0062-IManažment a marketing územných samosprávLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Eva Balážová, PhD.
U15-0114-IMeranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávyLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Eva Balážová, PhD.
U15-0115-BVerejné financie a daňová teóriaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0116-IZáklady SAPLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0057-BEkonomika verejného sektoraZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Denisa Hanáčková, PhD.
U15-0113-IEtika vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
U15-0002-IKrízový manažment vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Michal Cifranič, PhD.
U15-0062-IManažment a marketing územných samosprávZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Eva Balážová, PhD.
U15-0120-BManažment vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
U15-0114-IMeranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávyZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Eva Balážová, PhD.
U15-0072-BTeória, riadenie a organizácia verejnej správyZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Michal Cifranič, PhD.
U15-0115-BVerejné financie a daňová teóriaZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0117-BZáklady makroekonómieZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
U15-0004-BZáklady marketinguZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0116-IZáklady SAPZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0111-IEkonomika a financovanie územných samosprávLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0112-IEkonomika a manažment verejných služiebLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0057-BEkonomika verejného sektoraLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Denisa Hanáčková, PhD.
U15-0114-IMeranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávyLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Eva Balážová, PhD.
U15-0115-BVerejné financie a daňová teóriaLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0116-IZáklady SAPLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.