Katedra verejnej správy (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FEŠRR, LS 2020/2021 - FEŠRR.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Ekonomika verejného sektoraZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0113-I
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Krízový manažment vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Michal Cifranič, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Bumbalová, PhD.
U15-0120-BManažment vo verejnej správe
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Maroš Valach, PhD.
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Michal Cifranič, PhD.
U15-0115-BZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Základy makroekonómie
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
U15-0004-BZáklady marketingu
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0116-IZáklady SAPZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0111-IEkonomika a financovanie územných samosprávLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Ekonomika verejného sektoraLS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0062-I
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
U15-0120-BManažment vo verejnej správeLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Maroš Valach, PhD.
U15-0115-BVerejné financie a daňová teóriaLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.