Katedra ekonomiky (FEM) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandská studia - FEM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.2019/2020 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E045_N2019/2020 - doktorandská studia - FEM
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E018_N2019/2020 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
Ekonomika agroodvetvíLS 2019/2020 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
LS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0015-B
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Finančno-ekonomická analýza
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
343E006KontrolingLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Makroekonómia I
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
Podnikateľská analýza a kontroling
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103Podnikové hospodárstvo
LS 2019/2020 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-BZáklady ekonomikyLS 2019/2020 - FEM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0006-I
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0007-I
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomická analýza a kontroling2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0011-IZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Ekonomika investičných projektov
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0013-IZS 2020/2021 - FEM
E15-0014-BZS 2020/2021 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.
Ekonomika potravinárstva II.2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0022-BKalkulácie a rozpočtyZS 2020/2021 - FEM
E15-0025-BMakroekonómia IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
314E003Makroekonómia II.
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E021_N
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0033-I
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E018_NMikroekonómia III
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
Mikroekonómia pre pokročilýchZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Podniková ekonomika
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0037-BPodnikové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEM
Podnikovo-hospodárska náuka2020/2021 - doktorandská studia - FEM
PHD_E061_N
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0013-IEkonomika podnikovLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
621E302
LS 2020/2021 - FEM
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0019-BFinančno-ekonomická analýzaLS 2020/2021 - FEM
Kontroling
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
Mikroekonómia I
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMIng. Viktor Porhajaš, CSc.