Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaná ekonómia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Ekonomická analýza a kontroling
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
PHD_E026
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Ekonomika potravinárstva II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E045_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Makroekonómia III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E032
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E013Podniková ekonomika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E020_NPodnikovo-hospodárska náuka
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Ekonomika agroodvetví
LS 2019/2020 - FEM
Ekonomika podnikovLS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Ekonomika poľnohospodárstva
LS 2019/2020 - FEM
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Ekonomika pre neekonómovLS 2019/2020 - FEM
Finančno-ekonomická analýza
LS 2019/2020 - FEM
343E006KontrolingLS 2019/2020 - FEM
Makroekonómia ILS 2019/2020 - FEM
E15-0032-BMikroekonómia I
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0036-IPodnikateľská analýza a kontrolingLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103Podnikové hospodárstvo
LS 2019/2020 - FEM
Základy ekonomiky
LS 2019/2020 - FEM
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_E0412020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
BioekonomikaZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
E15-0011-IEkonomika agroodvetví
ZS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
E15-0012-I
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Ekonomika podnikovZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Ekonomika poľnohospodárstva
ZS 2020/2021 - FEM
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
PHD_E030Ekonomika potravinárstva II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Environmentálna ekonomika II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0025-BMakroekonómia I
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Makroekonómia II.
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Makroekonómia III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Manažérska ekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E0322020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0033-IZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Mikroekonómia pre pokročilých
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E0132020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0037-BPodnikové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Spotrebiteľské teórie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Ekonomika agroodvetvíLS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Ekonomika podnikovLS 2020/2021 - FEM
621E302LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
343E006KontrolingLS 2020/2021 - FEM
Makroekonómia I
LS 2020/2021 - FEM
E15-0032-BMikroekonómia ILS 2020/2021 - FEM
E15-0036-IPodnikateľská analýza a kontrolingLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
621E103
LS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-BZáklady ekonomikyLS 2020/2021 - FEM