Katedra informatiky (FEM) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandská studia - FEM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_E027_NEkonomická informatika
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
Informačná bezpečnosť
LS 2019/2020 - FEM
Ing. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BLS 2019/2020 - FEM
Manažérska informatika
LS 2019/2020 - FEM
E15-0171-IPočítačové sieteLS 2019/2020 - FEM
E15-0059-BPočítačové spracovanie informácií
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
Algoritmizácia a programovanie
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0053-IDatabázové systémy
ZS 2020/2021 - FEM
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
PHD_E027_NEkonomická informatika2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0054-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
Informačné a komunikačné technológie
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0057-BInformatika
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0059-BPočítačové spracovanie informáciíZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Podnikové informačné systémyZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0061-BSoftvérové riadenie projektov - Microsoft Project
ZS 2020/2021 - FEM
Ing. Eva Oláhová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Informačná bezpečnosťLS 2020/2021 - FEM
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieLS 2020/2021 - FEM
E15-0058-BManažérska informatikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0171-IPočítačové siete
LS 2020/2021 - FEM
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Základy počítačových sietíLS 2020/2021 - FEM