Katedra informatiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_E027_NEkonomická informatika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
Ing. Eva Oláhová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0058-BManažérska informatika
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0171-ILS 2019/2020 - FEMRNDr. Darina Tóthová, PhD.
Počítačové spracovanie informáciíLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
E15-0175-BAlgoritmizácia a programovanie
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0053-IZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
PHD_E027_NEkonomická informatika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0054-IZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0055-BInformačná bezpečnosťZS 2020/2021 - FEM
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieZS 2020/2021 - FEM
E15-0057-BZS 2020/2021 - FEM
Počítačové spracovanie informácií
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Podnikové informačné systémyZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Softvérové riadenie projektov - Microsoft Project
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0055-B
LS 2020/2021 - FEM
Ing. Eva Oláhová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Manažérska informatika
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0171-ILS 2020/2021 - FEMRNDr. Darina Tóthová, PhD.
Počítačové spracovanie informácií
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0063-B
LS 2020/2021 - FEM
RNDr. Darina Tóthová, PhD.