Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandská studia - FBP.

KódNázev předmětu
Období
Garant
PHD_P023_N
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P088_NBiotechnológie živočíchov2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P086_NEnzymológia2019/2020 - doktorandská studia - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P113_NGeneticky modifikované organizmy2019/2020 - doktorandská studia - FBP
PHD_P099_NGenomika2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P087_N
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P044_NTechniky rekombinantnej DNA2019/2020 - doktorandská studia - FBP
2019/2020 - doktorandská studia - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P006_NTransgenika živočíchov2019/2020 - doktorandská studia - FBP
P15-0010-BLS 2019/2020 - FBP
P15-0014-IEnzýmové inžinierstvo
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0017-BLS 2019/2020 - FBP
P15-0018-ILS 2019/2020 - FBP
Základy biochémieLS 2019/2020 - FBP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0007-BBiochémia
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0008-BBiochémia výživyZS 2020/2021 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
Biotechnológie rastlín
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Biotechnológie v rastlinnej produkciiZS 2020/2021 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Biotechnológie v živočíšnej produkcii
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Biotechnológie živočíchov
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Embryotechnológie
ZS 2020/2021 - FBP
Enzymológia2020/2021 - doktorandská studia - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Genetické inžinierstvo rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P113_N2020/2021 - doktorandská studia - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P099_NGenomika
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Mikrobiálne biotechnológie2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0019-BMolekulárna biológiaZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P123_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0140-BZS 2020/2021 - FBP
PHD_P044_N2020/2021 - doktorandská studia - FBP
PHD_P118_NTransgenika rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0010-BBiochemické technológie
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0014-I
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0017-BLS 2020/2021 - FBP
P15-0018-IMetódy a techniky génových manipuláciíLS 2020/2021 - FBP
Základy biochémie
LS 2020/2021 - FBP
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.