Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_P047_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P101_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P114_NMolekulárna mikrobiológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Bioaktívne metabolity mikroorganizmov
LS 2019/2020 - FBP
P15-0102-BLS 2019/2020 - FBP
P15-0104-B
LS 2019/2020 - FBP
Mikrobiológia a parazitológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0106-I
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
MykológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0111-BZáklady mikrobiológie
LS 2019/2020 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_P047_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0098-BZS 2020/2021 - FBP
Biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0100-IZS 2020/2021 - FBP
P15-0101-IEkológia mikroorganizmovZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Metódy štúdia v ekológii mikroorganizmov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0103-IMikrobiálna genetikaZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0105-IZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
Molekulárna mikrobiológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0109-I
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0104-B
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0108-B
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Základy mikrobiológieLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.