Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2018/2019 - FEŠRR.

KódNázev předmětuObdobíGarant
U15-0133-BEnergetická politika v EÚLS 2018/2019 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0151-IPrincípy techník pre obnoviteľné zdroje energieLS 2018/2019 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0129-BProdukčná ekológiaLS 2018/2019 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0042-BZáklady EIA ILS 2018/2019 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0043-IZáklady EIA IILS 2018/2019 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
U15-0144-IEnergetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstveZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0031-BEnvironmentálne technológieZS 2019/2020 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0141-IMalé energetické systémyZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0124-BObehové hospodárstvoZS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0043-IZáklady EIA IIZS 2019/2020 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.
U15-0133-BEnergetická politika v EÚLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0151-IPrincípy techník pre obnoviteľné zdroje energieLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0129-BProdukčná ekológiaLS 2019/2020 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0043-IZáklady EIA IILS 2019/2020 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.