Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FEŠRR, LS 2020/2021 - FEŠRR.

KódNázev předmětu
Období
Garant
U15-0024-BEkotoxikológia
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0144-I
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0031-BEnvironmentálne technológieZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Malé energetické systémyZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-B
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Obehové hospodárstvo
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0043-IZáklady EIA II
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0024-BLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-BLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0151-ILS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0129-BLS 2020/2021 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0043-ILS 2020/2021 - FEŠRR

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.