Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
EkotoxikológiaLS 2019/2020 - FEŠRR
U15-0133-B
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0035-B
LS 2019/2020 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0151-IPrincípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
LS 2019/2020 - FEŠRR
Produkčná ekológia
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0043-IZáklady EIA II
LS 2019/2020 - FEŠRR

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
U15-0024-B
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0144-IEnergetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstve
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Malé energetické systémy
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-B
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0043-I
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0024-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0129-BLS 2020/2021 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Základy EIA IILS 2020/2021 - FEŠRR