Katedra hospodárskej politiky (FEM) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandská studia - FEM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
PHD_E037_N
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
2019/2020 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Poľnohospodárska ekonómia
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
313E205Analýza poľnohospodárskych politík ILS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
314E301
LS 2019/2020 - FEM
E15-0016-IEkonomika rozvoja
LS 2019/2020 - FEM
E15-0020-IGlobálne obchodné stratégie
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Hospodárska politika
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Makroekonómia a medzinárodná ekonomikaLS 2019/2020 - FEM
E15-0028-ILS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0030-B
LS 2019/2020 - FEM
Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditamiLS 2019/2020 - FEM
E15-0039-I
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0042-I
LS 2019/2020 - FEM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
314E101Ekonomické teórie
ZS 2020/2021 - FEM
314E416Ekonomika a politika EÚ
ZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0017-BZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0023-IZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Makroekonómia a medzinárodná ekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
314E409Medzinárodná ekonomika I
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Medzinárodná ekonomika IIZS 2020/2021 - FEM
PHD_E037_NMedzinárodná ekonomika III2020/2021 - doktorandská studia - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
PHD_E012Odvetvové ekonomiky
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0038-IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0040-BÚvod do ekonómieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
313E205LS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Behaviorálna ekonómiaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Ekonómia verejnej správy
LS 2020/2021 - FEM
E15-0016-IEkonomika rozvoja
LS 2020/2021 - FEM
Globálne obchodné stratégieLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
314E404LS 2020/2021 - FEMprof. Ing. František Kuzma, PhD.
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomika
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0028-IMedzinárodná ekonómia pre pokročilých
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0039-ISpotrebiteľské teórie a teórie obchoduLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0042-IVerejná ekonomika a správaLS 2020/2021 - FEM