Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM, ZS 2020/2021 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Ekonomické teórie
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Ekonomika a politika EÚ
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika rozvoja III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
E15-0023-IZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
Makroekonómia pre pokročilýchZS 2020/2021 - FEM
Medzinárodná ekonomika IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E037_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0035-INadnárodné spoločnosti a globalizáciaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
PHD_E0122020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
PHD_E044_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Poľnohospodárska politikaZS 2020/2021 - FEM
Úvod do ekonómie
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
313E205
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
314E301Ekonómia verejnej správyLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
E15-0020-I
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0024-ILS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0028-I
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
Verejná ekonomika a správa
LS 2020/2021 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.