Katedra manažmentu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Manažment III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Manažment kvality II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E036Manažment výroby II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_NMedzinárodné podnikanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E029_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Distribučné systémy a logistikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0065-BEnvironmentálny manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0067-ILS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
Manažment ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment výroby
LS 2019/2020 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
Podnikový manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Strategický manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Základy manažmentu
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
E15-0065-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0066-BFiremné plánovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
E15-0067-IZS 2020/2021 - FEM
E15-0068-IManažérske poradenstvo
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0170-BManažmentZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0070-IManažment kvalityZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Manažment kvality II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Manažment kvality potravín
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0074-BManažment podnikuZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmuZS 2020/2021 - FEM
PHD_E036Manažment výroby II.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E014_NMedzinárodné podnikanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Organizácia manažérskej práce
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Podnikový manažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
Riadenie ľudských zdrojov
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0082-IZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Základy manažmentu
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
E15-0067-ILogistika
LS 2020/2021 - FEM
E15-0170-BManažment
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0072-B
LS 2020/2021 - FEM
E15-0076-B
LS 2020/2021 - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
345E201Podnikový manažment
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Podnikový manažment
LS 2020/2021 - FEM
Strategický manažment
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0083-BZáklady manažmentu
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.