Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrárny marketing II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
PHD_E054_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E031_NMarketingová komunikácia II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E060_NPsychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodnutia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Agrárny marketing
LS 2019/2020 - FEM
E15-0086-I
LS 2019/2020 - FEM
Manažérska komunikácia
LS 2019/2020 - FEM
Marketing
LS 2019/2020 - FEM
E15-0090-IMarketing potravínLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0098-B
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0099-I
LS 2019/2020 - FEM
E15-0100-BTechnika zahraničného obchodu
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
345E410Zahraničný agrárny obchod
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrárny marketing II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0085-IE - obchodovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhyZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E054_NGlobálny marketing a rozvíjajúce sa trhy II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0114-I
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0088-BManažérska komunikácia
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0089-I
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0168-B
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Marketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEM
PHD_E031_NMarketingová komunikácia II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
PHD_E024_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0093-BZS 2020/2021 - FEM
Nákup a predaj
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0096-BZS 2020/2021 - FEM
E15-0097-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0098-BObchodné podnikanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
342E001Produkt a kvalita
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Psychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodnutia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Retail Akadémia I.
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0174-IZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0084-I
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
Manažérska komunikáciaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0168-BLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Marketing potravín
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0098-BObchodné podnikanie
LS 2020/2021 - FEM
E15-0178-BRetail Akadémia II.
LS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
LS 2020/2021 - FEM
Technika zahraničného obchodu
LS 2020/2021 - FEM
Výskum trhuLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
345E410
LS 2020/2021 - FEM