Katedra matematiky (FEM) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandská studia - FEM.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
2019/2020 - doktorandská studia - FEMMgr. Vladimír Matušek, PhD.
PHD_E042_N
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
PHD_M0262019/2020 - doktorandská studia - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEM
LS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0103-B
LS 2019/2020 - FEM
E15-0106-BLS 2019/2020 - FEM
Matematika pre potravinárov
LS 2019/2020 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
461E103Matematika pri počítači
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Matematika a modelovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0105-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Matematika pre ekonómov
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
2020/2021 - doktorandská studia - FEM
Vybrané kapitoly z matematiky2020/2021 - doktorandská studia - FEM
E15-0102-B
LS 2020/2021 - FEM
Matematika
LS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Matematika I BLS 2020/2021 - FEM
Matematika pre potravinárovLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.
461E109
LS 2020/2021 - FEM
RNDr. Mária Farkašová, PhD.