Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2019/2020 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
P15-0006-BAgrobiotechnológieZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0007-BBiochémiaZS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0008-BBiochémia výživyZS 2019/2020 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
PHD_P023_NBiochemické laboratórne metódy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0009-IBiochemické metódyZS 2019/2020 - FBPIng. Milan Chňapek, PhD.
PHD_P089_NBiotechnológie rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0011-IBiotechnológie v rastlinnej produkciiZS 2019/2020 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
P15-0012-IBiotechnológie v živočíšnej produkciiZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
PHD_P088_NBiotechnológie živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0013-IEmbryotechnológieZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
PHD_P086_NEnzymológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
PHD_P095_NGenetické inžinierstvo rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P113_NGeneticky modifikované organizmy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0016-IGeneticky modifikované potravinyZS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P099_NGenomika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P087_NMikrobiálne biotechnológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0019-BMolekulárna biológiaZS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P123_NPletivové kultúry rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0140-BPotravinárska biochémiaZS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
PHD_P044_NTechniky rekombinantnej DNA2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P118_NTransgenika rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
PHD_P006_NTransgenika živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0010-BBiochemické technológieLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0014-IEnzýmové inžinierstvoLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0017-BKvasné technológieLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0018-IMetódy a techniky génových manipuláciíLS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0021-BZáklady biochémieLS 2019/2020 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
P15-0006-BAgrobiotechnológieZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0007-BBiochémiaZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0008-BBiochémia výživyZS 2020/2021 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
P15-0009-IBiochemické metódyZS 2020/2021 - FBPIng. Milan Chňapek, PhD.
P15-0011-IBiotechnológie v rastlinnej produkciiZS 2020/2021 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
P15-0012-IBiotechnológie v živočíšnej produkciiZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0013-IEmbryotechnológieZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0016-IGeneticky modifikované potravinyZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0019-BMolekulárna biológiaZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0140-BPotravinárska biochémiaZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0010-BBiochemické technológieLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0014-IEnzýmové inžinierstvoLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0017-BKvasné technológieLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0018-IMetódy a techniky génových manipuláciíLS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0021-BZáklady biochémieLS 2020/2021 - FBPdoc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.