Katedra informatiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0175-BAlgoritmizácia a programovanieZS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0053-IDatabázové systémyZS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
PHD_E027_NEkonomická informatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0054-IExcel pre ekonómovZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0055-BInformačná bezpečnosťZS 2019/2020 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieZS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0057-BInformatikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0059-BPočítačové spracovanie informáciíZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0119-BPodnikové informačné systémyZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Milan Kučera, CSc.
E15-0060-IProgramovanieZS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0061-BSoftvérové riadenie projektov - Microsoft ProjectZS 2019/2020 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0062-BTvorba web stránokZS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0055-BInformačná bezpečnosťLS 2019/2020 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieLS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0058-BManažérska informatikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0171-IPočítačové sieteLS 2019/2020 - FEMRNDr. Darina Tóthová, PhD.
E15-0059-BPočítačové spracovanie informáciíLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0063-BZáklady počítačových sietíLS 2019/2020 - FEMRNDr. Darina Tóthová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0175-BAlgoritmizácia a programovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0053-IDatabázové systémyZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0054-IExcel pre ekonómovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0055-BInformačná bezpečnosťZS 2020/2021 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0057-BInformatikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0059-BPočítačové spracovanie informáciíZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0119-BPodnikové informačné systémyZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Milan Kučera, CSc.
E15-0060-IProgramovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0061-BSoftvérové riadenie projektov - Microsoft ProjectZS 2020/2021 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0062-BTvorba web stránokZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0055-BInformačná bezpečnosťLS 2020/2021 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieLS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0058-BManažérska informatikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0171-IPočítačové sieteLS 2020/2021 - FEMRNDr. Darina Tóthová, PhD.
E15-0059-BPočítačové spracovanie informáciíLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0063-BZáklady počítačových sietíLS 2020/2021 - FEMRNDr. Darina Tóthová, PhD.