Dekanát FAPZ (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
A15-0003-IDiplomová praxZS 2020/2021 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A310_NMetodika dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A300_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A311_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
SBS-AŠtátna bakalárska skúška
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
SIS-AZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0006-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A301_NZáverečná skúška2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Ján Gažo, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.