Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
A15-0007-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Fyziologické princípy príjmu živín rastlinami2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0009-IHnojenie záhradných plodín
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Rastlinné živiny a vedecká výživa rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0013-IZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A026_NŠpeciálna výživa rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0014-BVýroba a využitie organických hnojív
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A012_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0016-BVýživa rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
Základy agrochémieZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0012-BLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0013-ISystémy hnojenia poľnohospodárskych plodínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0014-BVýroba a využitie organických hnojívLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0016-B
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.