Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPK, LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Ekofyziológia plodín a drevín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Ekofyziológia produkčného procesu2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A016Ekológia fotosyntézy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0038-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fyziológia stresu rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Fyziologická ekológia rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A025_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Patofyziológia rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0235-BPotravinová a nutričná biológia rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0041-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_K0012020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPK
PHD_A008_NVšeobecná a produkčná ekológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ekofyziológia plodín a drevínLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Fyziológia rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0231-BKlimatická zmena,produkcia a kvalita rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Produkčná ekológia a klimatická zmenaLS 2020/2021 - FAPZ
621A329
LS 2020/2021 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.